Mannberg har en stor produkton bakom sig och formger förutom böcker också tidningar, foldrar och kort. När det gäller böcker varierar uppdragen från att ibland enbart omfatta omslag till att gälla formgivning också av inlagor, stora som små projekt. Processen sker i samarbete med förlag, redaktörer, författare, fotografer och illustratörer. Illustrationer i dessa böcker är gjorda av Mannberg.